Når EU lovgiver

Når EU lovgiveroverstatsligt samarbejde

Det unikke ved EU er, at EU har et overstatsligt samarbejde eller et overnationalt samarbejde om det også bliver kaldt. Det vil sige at EU kan træffe nogle beslutninger som er gældende for EU´s medlemslande, her har statens afgivet sin suverænitet på det specifikke område.
Eksempler på overstatsligt samarbejde kan være når EU laver sanktioner på det indre marked inden for landbrug, fiskeri eller lign.
Det vil sige at hvis eu nu lavede en ny lov om fiskekvoter ville den også træde i kraft i Danmark men for at den kunne træde i kraft skal 5/6 af folketinget stemme ja til loven eller skal der være folkeafstemning om den nye lov.
mere end en tredje del af alle love i Danmark kommer fra eu, som vi kan se så er EU en meget overstatslig organisation og det vil de blive ved med at være fordi de vil få mere suverænitet.
Direktiver og forordninger
En forordning i inden for EU er en lov der gælder for alle medlemslande. DE enkelte parlamenter i landende har ikke indflydelse på loven. Loven påvirker direkte landets befolkning.
Et direktiv inden for EU er en lov som der først skal vedtages i de enkelte medlemslandes parlamenter for at gøre sig gyldige. Direktivet indeholder ofte en række regler og retningslinjer som medlemslandene skal følge, med hensyn til at indføre direktivet i deres lovgivning.

lovgivningsprocessen i EU

Som ses på billede under, kan man både se forskellen mellem EU og nationalt.


I EU ses der, den skal igennem kommissionen. I kommissionen skal man fremlægge forslag og derefter vurdere om det er økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser. Derfor laver de en konsekvensanalyse.

Derefter går forslagene til ministerrådet og Eu-parlamentet, hvor beslutningen tages. De kan forslå ændringer. Hvis EU-parlamentet og ministerrådet ikke kan blive enige om ændringer, går den til ”andenbehandling”. Andenbehandling kan de endnu engang fortage ændringer. Hvis de ikke er enige kan parlamentet blokere lovforslaget, hvis de ikke er enige med rådet.

Til sidst kommer den til kommissionen igen, hvor der bliver underskrevet.

Hvad er Lobbyisme?
Lobbyisme vil sige, at fremme interesser og synspunkter i den politiske proces på egne eller andres vegne.
Hvor lobbyistens opgave er, at gøre beslutningstagerne fra alle niveauer (folketinget, ministre, borgermestre osv.) opmærksom på egne og andres interesser i forhold til den eksisterende og den fremtidig lovgivning og tilpasse det.
Princippet med lobbyisme, er at alle borgere, organisationer og virksomheder har retten til at blive hørt under den politiske proces. Hvor beslutningstagerne skal undersøge konsekvenserne af beslutningerne og høre andre parter inden der bliver truffet en beslutning.
Lobbyisme kan både have en positiv og en negativ retning i det demokratiske styre. Positiv retning på den måde, at det er godt for beslutningstagerne, da de får adgang til brugbar information. Negativ retning, da enkelte lobbyister kan skaffe noget speciel information til en mindre gruppe.

Lobbyisme i Danmark
Der er forskellige former for lobbyisme. Fx i organisations-verdenen varetager man arbejdsgivere og erhvervsorganisationer som fx Dansk Industri og Dansk Erhverv deres medlemsvirksomheders politiske interesser, hvor fagforeninger som fx Dansk Metal og HK varetager deres medlemmers personlige interesser over for det politiske system.
Så har Røde Kors og NGO’er også politiske interesser, hvor de diskuterer det med politikere og embedsmænd.
I det private marked vælger nogle virksomheder at tage diskussionen med det politiske system selv. Hvor man går gennem en erhvervsorganisation eller benytter rådgivere udefra. Men som privat virksomhed, kan det være svært, at trænge igennem et konkret politisk synspunkt. Dette skyldes for, at politikere altid har travlt, og ofte har de modstridende interesser som skal tages hensyn til.

Lobbyisme godt eller skidt?
Lobbyisme er både godt og skidt. Det gode er, man tænker på menneskets sundhed, tag som et eksempel ”Kampen mod kemikalier”. Det er en film, hvor de undersøger kemiloven. I ting man indtager og meget andet. Der er kemikalier i alt i dag, farlige kemikalier. Det dårlige er, Greenpeace går ind og provokere fabrikkerne der fremstiller disse ting.


1 kommentar: