EU's udvikling

EU's medelmslande gennem årene

Her er en oversigt over EU's medlemslande og hvornår de kom med i EU:

Kilder:

EU's traktater gennem årene

Her er en oversigt over hvilke trakter EU har vedtager og hvornår og kort om hvad traktaterne har indeholdt:

Kilder:

Traktaternes betydning

Disse traktater medvirker til at mange af de Europæiske lande har fået meget bedre samarbejde om bl.a. et fællesmarked og for nogle af medlemslandende en fælles valuta, Euroen. Traktaterne har også medvirket til at skabe en ny fælles lovgivning for medlemslandende, som skal hjælpe nutidens samfunds udfordringer som bl.a. integration, klima, energi og globalisering. Med tiden er der også blevet opnået mere demokrati inden for Europa Parlamentet, hvilket gør at det er nemmere for dem at opfylde de flertallet af borgerne i de forskellige landes ønsker.

Kilder:

1 kommentar: